Hlavní zásadou auditorů V4 Audit je dodržovaní principů nestrannosti, nezávislosti a tzv. profesionálního skepticizmu. Ostražité sledování skutečností, které mohou naznačovat případnou nesprávnost při vedení účetnictví a kritické vyhodnocovaní důkazů, jsou předpokladem profesionálních auditorských služeb. Našim cílem je rovněž zachování osobního přístupu ke klientovi se zřetelem na minimalizaci administrativní zátěže a jeho specifické potřeby.

Poskytováním auditorských služeb prostřednictvím sítě našich poboček v České republice, na Slovensku a v Maďarsku, získává klient spolehlivého partnera pro výkon auditu v okolních zemích.