Na základě Vašich potřeb jsme připraveni Vám poskytnout jakékoliv odborné poradenství týkající se problematiky Vašeho auditu, účetnictví, controllingu, konsolidace, akvizic/fúze/rozdělení, ať už se jedná o:

  • metodiku, směrnice nebo specifické účetní případy
  • asistenci při sestavení konsolidované účetní závěrky
  • odbornou pomoc a optimalizaci návrhů při procesu akvizic a podnikových přeměn (fúzí, rozdělení) a při sestavení projektů přeměn
  • odbornou pomoc a optimalizaci návrhů v oblasti nastavení kalkulací, controllingu, manažerského účetnictví nebo vnitropodnikového hodnocení, či cokoliv jiného.