Dobrovolné audity a specifické auditní služby vykonáváme v rozsahu požadovaném klientem.

Nabízíme:

  • jakékoliv dobrovolné audity nebo prověrky účetních závěrek nebo jiných finančních informací dle dohodnutého rozsahu
  • ověření konsolidačních balíčků pro mateřské společnosti
  • audit zahajovací rozvahy při procesu podnikových přeměn (fúze, rozdělení)
  • audit mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky
  • přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků
  • ověření existence pohledávek/dluhů pro kapitalizaci
  • ověření pohledávek dle insolvenčního zákona
  • ověření použití zisku školských zařízení pro poskytovatele dotací
  • ověření pro účely prokázání statutu aktivního zemědělce aj.

Dále pro Vás můžeme provést předakviziční účetní due – diligence v rozsahu a zaměření dle Vašeho přání, případně forenzní audity.