Na základě požadavků poskytovatelů dotací, grantů nebo nadačních příspěvků provádíme různé typy auditních nebo ověřovacích zakázek v souvislosti s těmito projekty, například dohodnuté postupy ohledně způsobilých nákladů projektu (dle standardu ISRS 4400) nebo různé ověřovací služby (dle standardu ISRE 2400 nebo ISAE 3000) o správnosti závěrečných zpráv, přehledů čerpání finančních prostředků apod.