V4 Audit poskytuje služby v oblasti auditu a odborné poradenství týkající se interního kontrolingu. V současnosti poskytuje V4 Audit své služby zejména v České republice, Slovenské republice a v Maďarsku.

Provádění auditorských služeb se v každé zemi řídí individuálními pravidly. Náš tým certifikovaných auditorů je schopný poskytnout své odborné zkušenosti podle národních pravidel a provést audit ve všech společnostech nacházejících se na území Visegrádské čtyřky.

V4 Audit zabezpečuje služby pro celou škálu klientů, od menších společností přes středně velké podniky až po nadnárodní koncerny, veřejnoprávní subjekty a municipality nevyjímaje. Kromě průběžných auditorských služeb poskytuje naše společnost ve spolupráci s našimi daňovými a právními poradci i analytické služby a konzultace při změnách právní formy, fúzích nebo akvizicích.

Klíčovým prvkem ve vztahu k našim klientům však nadále zůstává osobní přístup a profesionalita našich služeb při zachování požadavků standardů na etiku a nezávislost.