Tato Pravidla byla vyhotovena v režimu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších souvisejících obecně závazných platných právních předpisů

Vážení klienti, obchodní partneři, přátelé,
ochrana Vašich osobních údajů je pro nás mimořádně důležitá. Tato Pravidla vysvětlují, jakým způsobem ve společnosti V4 Audit, s.r.o. Vaše osobní údaje zpracováváme, a to nejen v rámci poskytovaní auditorských služeb.

Naše společnost se zavazuje neustále zlepšovat vnitřní politiku, postupy a systém ochrany a bezpečnosti Vašich osobních údajů a v souladu s tímto účelem tyto přiměřeně inovovat a zdokonalovat. Ve snaze zabezpečovat ochranu osobních údajů těmi nejúčinnějšími způsoby se zavazujeme získávat a uplatňovat v praxi nejnovější poznatky. Zároveň se zavazujeme budovat naši firemní kulturu v oblasti ochrany bezpečnosti osobních údajů takovým způsobem, abychom zabezpečili zvyšování všeobecného povědomí o tomto tématu a jeho důležitosti, a to především v rámci poskytování služeb našim klientům.

Naše společnost postupuje stejně jako v každé oblasti své činnosti i ve vztahu k ochraně osobních údajů s odbornou starostlivostí a koná čestně, svědomitě, přiměřeným způsobem a důsledně využívá v zájmu našich klientů či jiných subjektů údajů všechny právní prostředky, které považuje za prospěšné. Rovněž samozřejmě dbáme na účelnost a hospodárnost poskytovaných služeb.

Při zpracování osobních údajů se naše společnost řídí primárně Nařízením GDPR, souvisejícími předpisy, které se týkají ochrany osobních údajů a dalšími obecnými předpisy. Naše společnost při zpracování Vašich osobních údajů také využívá normy ISO/IEC 27001 a nejnovější legislativní a akademická doporučení. Při zpracování Vašich osobních údajů také spolupracujeme s našimi sesterskými společnostmi V4 Legal, které ve svých týmech v jednotlivých státech disponují mnoha odborníky na problematiku ochrany osobních údajů, v důsledku čehož máme přístup k nejnovějším trendům a informacím.

Zaměstnanci naší společnosti, ale i další osoby podílející se na naší činnosti, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o jakýchkoliv skutečnostech, o kterých se při výkonu auditorské činnosti nebo činnosti vykonávané při poskytovaní dalších služeb souvisejících s výkonem auditorské činnosti dozvědí. Povinnosti mlčenlivosti podléhají všechny informace, týkající se klientů naší společnosti, přičemž jí podléhají také všechny důvěrné či citlivé informace získané v souvislosti s jakýmikoli činnostmi vykonávanými naší společností. Povinnost mlčenlivosti je pro nás opravdu důležitá a považujeme ji za jeden ze základních pilířů poskytování našich služeb.

V případě, že budete mít jakékoli otázky, neváhejte nás kdykoli kontaktovat telefonicky na telefonním čísle +420 596 785 668, e-mailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo také prostřednictvím pošty na adrese našeho sídla: Jurečkova 643/20, 702 00 Ostrava.

pdfPravidla zpracovaní osobních údajů