eva nemsakova v

partner

+ 421 41 321 12 90

eva.nemsakova@v4legal.sk

Eva Nemšáková je absolventkou Právnické fakulty (titul magistr získala v roce 2006) a Ekonomické fakulty (titul inženýr získala v roce 2011) Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici.

Eva získala své pracovní zkušenosti na pozici:

  • advokátní koncipientka v Trnavě, kde působila od roku 2006, a od roku 2008 v advokátní kanceláři Konečná & Šafář v Bratislavě, v které působila od roku 2009 jako spolupracující advokátka,
  • vedoucí advokátka pobočky advokátní kanceláře Kadlubiec, Starzyk a partneri, s.r.o. v Bratislavě od roku 2010,
  • partnerka V4 Legal s.r.o. od roku 2014.

Eva poskytuje klientům poradenství zejména v oblasti smluvního práva, práva nemovitostí, obchodního a korporačního práva, fúzí a akvizic, dopravního práva, správního práva a energetického práva. 

Eva se též věnuje právnímu zastoupení v civilních soudních řízeních.
Eva participuje jako přednášející na projektě Škola slovenského práva, který realizuje Jagelovská univerzita v spolupráci se Slovenskou akadémiou vied a odborníki ze slovenských vysokých škol jako i právniki z advokátské kancelárie V4 Legal

Jazykové schopnosti: slovenský jazyk, český jazyk, anglický jazyk a německý jazyk

Významné pracovní zkušenosti:

  • právní služby týkající se kompletní nájemní agendy pro multi-funkční (obchodní) centrum poskytované jednomu z vedoucích developerů v Bratislavě,
  • právní poradenství při prodeji průmyslového areálu v Žilinském kraji,
  • komplexní právní poradenství českému klientovi ve věci akvizice ekologických energetických závodů v Slovenské republice,
  • spolupráce s mnoha zahraničními investory při akvizicích majetku v Slovenské republice,
  • právní poradenství v soudních řízeních týkajících se restitučních nároků a ROEP,
  • komplexní právní poradenství poskytované klientům provozujícím různé zemědělské závody v oblasti rostlinné a živočišní výroby.

Eva je členkou Slovenské advokátní komory a rozhodčí Arbitrážního soudu, kterého zřizovatelem je zájmové sdružení právnických osob Arbitrážní soud Banská Bystrica.